Програма на курсове за СДО и ИС на лекари на КССАИЛ 2020 г.

ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИР БАКАЛИВАНОВ Д.М. – тел: 02/ 92 11 575; 02/ 92 11 560

 • цена: 60 лв. на ден
 • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева
 • СПЕЦИФИКИ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ДЕЦА С ВСМ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЩОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Ръководител на курса: д-р З. Беров, доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р И. Граматиков

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАРИНГЕАЛНИТЕ МАСКИ В СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА АНЕСТЕЗИЯ

Ръководител на курса: доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р В. Василева

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 • АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ИНВАЗИВНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДЕЦА

Ръководител на курса: д-р Здравко Беров, доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р И. Граматиков

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 • ИНВАЗИВНА ОЦЕНКА НА ХЕМОДИНАМИЧНИЯТ ПРОФИЛ ЧРЕЗ ТЕРМОДИЛУЦИОНЕН КАТЕТЪР В БЕЛОДРОБНА АРТЕРИЯ

Ръководител на курса: доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р В. Василева

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 • СПЕЦИФИКИ НА КAРДИО-ПУЛМОНАЛНАТА РЕСУСЦИТАЦИЯ  СЛЕД КАРДИОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Ръководител на курса: доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник:

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 • „ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНОЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ СЛЕД КАРДИОХИРУРГИЧНИ И СЪДОВОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ“

Ръководител на курса: доц. д-р Л.Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р М. Печев

Начало на курса: целогодишно при наличие на достатъчен брой курсисти.

Брой на курсистите: 1-3

Продължителност: 5 дни

 •  „ТЕРАПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА В КОМПЛЕКСНАТА ТЕРАПИЯ НА ПОЛИОРГАННАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ В ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ“

Ръководител на курса: доц. д-р Л. Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р Карабинов

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

Документи за записване

 • цена: 60 лв. на ден
 • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева
 • e-mail: nkb_nois@abv.bg
 • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
 • Фактура за платен курс