Програма на курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на Клиника по съдова хирургия и ангиология

„ИЗБРАНИ ТЕМИ ОТ СЪДОВАТА ХИРУРГИЯ“

  • Аневризми на абдоминална аорта – 5 дни
  • Каротидна реваскуларизация – 5 дни
  • Ендоваскуларна и хибридна хирургия – 5 дни

Ръководител на курса: проф. д-р Марио Станкев

Технически отговорник: д-р Наделин Николов

Начало на курса: от 03.02.2020 г.; от 06.04.2020 г.; от 05.10.2020 г.

Продължителност: 20 дни

  • цена: 60 лв. /ден
  • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева
  • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4 – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
  • ОБРАЗЕЦ-5 – попълва се от специализанти, които искат да карат обучителен модул като част от програмата за придобиване на специалност (+ Допълнително споразумение от базата на специализанта + Копие от книжката за специализация)
  • Фактура за платен курс.

Брой на курсистите: 10