Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2018 г.

Програма за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари на Клиника по детски болести и детска кардиология за 2018 г.

За записване: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

Обособени са следните групи курсове за СДО:

 • за специалисти по детска кардиология;
 • за лекари от други специалности (неонаталози, педиатри, кардиолози, общопрактикуващи и др);

Продължителност: 2 дни. Курсовете са обединени в „пакети“. Обучението по един пакет осигурява информация и познания върху определен проблем в детската кардиология.

Курсовете се провеждат при записани минимум 5 души. В курсовете могат безплатно да се включат специализантите от НКБ ЕАД.

Началник на Клиника по детска кардиология: проф. Анна Кънева д.м.

Телефони за контакти: 02/822-18-04; 9217-114; 9217-101; факс: 02/920-14-71;
e-mail: реdcard@hearthospital.bg

І. Тематични курсове

 1. СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Ръководител на курса: д-р Драгнева

Технически отговорник: д-р Пенкова

Начало на курса: 01.03.2018 г.

Продължителност: 2 дни

 1. ЕХОКАРДИОГРАФИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ – ПЪРВИ СТЪПКИ

Ръководител на курса: д-р Велковски

Технически отговорник: д-р Добрев

Начало на курса: 19.03. 2018 г.

Продължителност: 2 дни

 1. ВСМ С ЛЯВО-ДЕСЕН ШЪНТ (КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА,ЕВОЛЮЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ)

Ръководител на курса: д-р Димитров

Технически отговорник: д-р Парашкевова

Начало на курса: 16.04.2018 г.

Продължителност: 2 дни

 1. КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Ръководител на курса: д-р Нацкова

Технически отговорник: д-р Лекова

Начало на курса: 26.04.2018 г.

Продължителност: 2 дни

 1. НАРУШЕНИЯ В АДАПТАЦИЯТА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА СЛЕД РАЖДАНЕТО. КРИТИЧНИ ВСМ В ПЕРИОДА НА НОВОРДЕНОТО

Ръководител на курса: д-р Печилков

Технически отговорник: д-р Симеонов

Начало на курса: 31.05.2018 г.

Продължителност: 2 дни

 1. ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА КАРДИЛОГОГИЯ

Ръководител на курса: д-р Печилков

Технически отговорник: д-р Шишков

Начало на курса: 28.06.2018 г.

Продължителност: 2 дни

 1. ВСМ С ДЯСНО-ЛЯВ ШЪНТ (КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА,ЕВОЛЮЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ)

Ръководител на курса: д-р Ненова

Технически отговорник: д-р Лекова

Начало на курса: 18.10.2018 г.

Продължителност: 2 дни

 1. НАРУШЕНИЯ В РИТЪМА И ПРОВОДИМОСТТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ- ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ

Ръководител на курса: Д-р Левунлиева

Технически отговорник: д-р Бърдарска

Начало на курса: 08.11.2018 г.

Продължителност: 2 дни

ІІ. Индивидуална специализация – приемат се заявки през цялата година, съобразени с натовареността на клиниката по следните модули:

 1. Ехокардиография – граници и възможности на метода за диагностика на
  ВСМ.
 2. Детска кардиология – клиника, диагностика и поведение при ВСМ.
 3. Инвазивна кардиология – диагностика и лечебни транскатетерни
  манипулации при деца с ВСМ.

Документи за записване

– ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация + Фактура за платен курс;
– ОБРАЗЕЦ-5 – попълва се от специализанти, които искат да карат обучителен модул като част от програмата за придобиване на специалност /Допълнително споразумение от базата на специализанта;Копие от книжката за специализация/

 

За записване:

 • тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева