СИМПОЗИУМ КЪРВЕНЕ И ТРОМБОЗА – ОЦЕНКА НА ХЕМОСТАЗА

КЪРВЕНЕ И ТРОМБОЗА – ОЦЕНКА НА ХЕМОСТАЗАБЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – СОФИЙСКИ КЛОН ПРОВЕДЕ СИМПОЗИУМ НА ТЕМА „КЪРВЕНЕ И ТРОМБОЗА – ОЦЕНКА НА ХЕМОСТАЗА“

Симпозиумът се състоя на 22 февруари 2018 г. в аудиторията на Клиника по неврология в „Александровска болница” със следната програма.

Модератори: проф. д-р И. Паскалева, доц д-р А. Станчева

  • 15:00 – 15:10 ч – Откриване
  • 15:10 – 15:30 ч – Оценка и поведение при кървене в периоперативния период от гледна точка на реаниматора – доц. д-р Е. Пазванска, ІV МБАЛ
  • 15:30 – 15:50 ч – Оценка и баланс на рисковете за тромбоза от гледна точка на кардиолога – доц. д-р Е. Трендафилова, МБАЛ-НКБ
  • 15:50 – 16:00 ч – Дискусия (кафе пауза)
  • 16:00 – 16:20 ч – Хемостазни тестове за оценка на кървене – главен ас. д-р Добринка Динева, дм – МБАЛ-НКБ
  • 16:20 – 16:40 ч – Хемостазни тестове за оценка на тромбоза – ас. д-р Евелина Дончева, дм – МБАЛ-НКБ
  • 16:40 – 17:00 ч – Дискусия и закриване

Прочетете презентациите на PDF-файл.

documentsОценка и баланс на рисковете от тромбоза и кървене – гледната точка на кардиолога

documentsХемостазни тестове за оценка на тромбоза

documentsХемостазни тестове за оценка на кървене