Екип от Клиниката по детска кардиология на НКБ извърши транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал на кърмаче

Екип от Клиниката по детска кардиология на НКБ извърши изключително сложна интервенция по транскатетърно затваряне на персистиращ артериален канал (ПАК) на кърмаче с тегло 2800 грама

Детето е родено в 24 г.с. с екстремно ниско тегло от 575 грама. Това е третият пациент у нас с неонатален артериален канал, затворен транскатетърно. Интервенцията е извършена само с венозен достъп и за първи път през югуларната вена, поради невъзможност за канюлиране на феморална вена, което допълнително усложнява процедурата.

И при трите случая беше използван дивайс от нова генерация –  Amplatzer Piccolo Occluder, специално създаден за затваряне на персистиращ артериален канал (ПАК) при недоносени деца, разрешен за употреба в Европа от 2020 година.

Артериалният канал (дуктус артериозус) е централен съдов шънт, свързващ белодробната артерия с аортата, който позволява наситената с кислород кръв от плацентата да заобиколя неразгънатите бели дробове на нероденото бебе. Бързото затваряне на артериалния канал след раждането е част от адаптацията на новороденото към извънутробния живот.

Различни причини могат да доведат до забавеното затваряне на артериалния канал и ако той остане отворен след 72 час при доносените деца, се превръща в една от най–често срещаните вродени сърдечни малформации (ВСМ)  с честота от 5 до 10 % от всички ВСМ или 1 на 2000 новородени деца. Честотата на персистиращ артериален канал (ПАК) при недоносените деца се движи между 20 и 60% в зависимост от гестационната възраст и теглото.

На снимката от дясно наляво: д-р Любомир Димитров, д-р Йоанна Генчева, анестезиолот, анестезиологична сестра Ева, Д-р Петя Парашкевова и д-р Елисавета Левунлиева

В продължение на 60 години – до началото на новия век – ПАК е обект на кардиохирургията. Първото транскатетърното затваряне на ПАК е осъществено у нас през 2004 година. От тогава до днес, благодарение на усилията на детските кардиолози над 90% от дуктусите се затварят транскатетърно. До скоро границата за интервентно затваряне на ПАК беше 6 кг/6 месеца, но благодарение на навлизането на нови устройства и методи на работа, днес е възможно затварянето на дуктус артериозус и при деца в много по-ранна възраст и по-ниско тегло, включително и при недоносени.

Транскатетърното затваряне на персистиращ артериален канал при недоносени деца дава нови големи възможности за лечението на новородените пациенти с екстремно ниско тегло. От изключително значение в този сложен процес е добрата колаборация между неонатолози и детски кардиолози, за осигуряване на по-добро бъдеще на малките пациенти.