Общо събрание на академичния състав на МБАЛ „НКБ“ ЕАД

На основание чл. 28 ал.1 от Закона за висшето образование

 

НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ

 

Общо събрание на академичния състав на МБАЛ „НКБ“ ЕАД на 06.06.2023 г. (вторник) от 13,30 часа в Голямата учебна зала, ет. 2 с Дневен ред както следва:

  1. Освобождаване на членове от състава на Научния съвет:
    • . проф. Тошо Балабански, дм
    • проф. Людмил Бояджиев, дмн
  2. Частичен избор за попълване състава на Научния съвет на НКБ с двама членове от хабилитираните преподаватели

 

Участието на членовете на общото събрание на академичния състав на МБАЛ „НКБ“ ЕАД на 06.06.2023 г. (вторник) е задължително. 

 

проф. д-р Елина Трендафилова, дм,

Председател на Общо събрание на

МБАЛ „НКБ“ ЕАД