Отворено писмо от Асоциация „Детско сърце“

ДА ПОМОГНЕМ НА НАЙ-ДОБРАТА ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА НА БАЛКАНИТЕ

ДО
Г-н ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Г-н МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
Г-н УПРАВИТЕЛ НА НЗОК,
Г- жа КМЕТ НА СОФИЙСКА ОБЩИНА,
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ,
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ,
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО,
ДАРИК РАДИО,
БТВ ТЕЛЕВИЗИЯ,
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ,
ВЕСТНИК „СТАНДАРТ”,
ВЕСТНИК „24 ЧАСА”
ВЕСНИК „ТРУД“

ОТВОРЕНО ПИСМО
от
Родителите на деца с вродени сърдечни малформации
и от всички техни близки и граждани в подкрепа на инициативата:
„Да помогнем на най-добрата детска кардиологична болница на Балканите”

Уважаеми дами и господа,
Апелираме за вашата незабавна намеса за спасяване на ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА към НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА и осигуряване на средства за лечение, оперативна намеса и проследяване на нашите деца РОДЕНИ СЪС СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ.

ПОДКРЕПЯМЕ всички работещите медици в ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЧНА КЛИНИКА към НКБ.

Всяка година над 3500 деца от цялата страна преминават през единствената клиника, която дава шанс на деца от 0 до 18 г. да оживеят. Детските кардиолози и хирурзи поемат бебетата от тяхното раждане и осъществяват сложни операции на световно ниво за да спасят живота им. Тази високо специализирана дейност зависи изключително от наличието на съвременна апаратура. Годишно се извършват над 400 сърдечни операции и над 600 интервенционални процедури. Цялостното лечение и тяхното поетапно проследяване отнема дългосрочен интервал от време изискващ много средства.
Всеки пациент преминава през: диагностика,операция,следоперативно лечение и ежегодни контролни прегледи. Като родители, минали през подобни изпитания, си даваме сметка колко трудна и всеотдайна е работата на кардиолозите и кардиохирурзите. Нека не ги превръщаме във финансисти и счетоводители – да изчисляват от кой пациент могат да спестят, за да осигурят средства за лечението на друг,  по-скъпоструващ им, за когото са крайно недостатъчни.
Те са блестящи лекари и това е призванието им.
България има Болницата, има и най-важното: лекари, хирурзи и медицински персонал, чийто безспорен професионализъм е факт и причина за избор на лечебно заведение, в което на децата да се окаже квалифицирана помощ.

Позволете им да си вършат работата!

Липсата на адекватно финансиране неминуемо води до напускане на ключови специалисти, без които не може да се извършва лечението и ще доведе до преустановяване на работата на детската сърдечна хирургия, детската кардиология, а като последствие невъзможност тези деца да се лекуват у нас.
Колко би струвало ако се наложи да търсим лечение за децата си в чужбина?
Нека да не ни се налага да търсим лечение за децата си в чужбина! Дайте си сметка колко би струвало това зад граница!
Ние сме стотици, хиляди родители, без финансови възможности за терапия извън пределите на страната.
Единствена ни възможност за лечение и подобряване състоянието на сърдечно болните деца, е Детската Кардиологична Болница към Национална Кардоиологична болница.

Уважаеми Господа,
Конкретните ни искания и усилия в подкрепа на Детската кардиологична клиника, са насочени в следните направления:

1. Министерство на здравеопазването да приеме програма и да вземе активно отношение към обезпечаване разходите за лечението на малките пациенти с болни сърца. Да се осигури необходимото финансиране на сърдечните операции, интервенционални процедури и лечение чрез създаване на фонд или чрез промяна в начина на заплащане. Клиничните пътеки, по които НЗОК отпуска средства не могат да осигурят цялостно покриване на разходите, които реално се правят.

2. Да се осигури целево финансиране за сърдечно болните деца, подобно на програмите Ин витро, трaнсплантации и др.

3. Да се осигури финансиране за закупуване на необходимата апаратура. Основната техника за апаратно дишане е твърде стара и се нуждае от обновяване.

4. Да се създадат по- добри битово-санитарни условия в детска кардиологична клиника. Към момента в отделението, 20 майки с 20 деца -пациенти разполагат с 2 тоалетни и една баня.

В България единствената структура, която разполага с нужните високи медицински технологии и медицински кадри е Клиниката по Детски болести и Детска кардиология и Отделението по Детска сърдечна хирургия, при НКБ. Децата ни се борят за живота си, ние се борим заедно с тях, лекарите правят и невъзможното, за да им дадат шанс да живеят.

Вярваме, че сега и в бъдеще ще има кой да се грижи за оцеляването на децата ни. Вие сте единствената ни надежда тази борба да продължи УСПЕШНО!

Асоциация Детско Сърце във фейсбук