13 операции за 3 дни, 2 уникални интервенционални процедури

проф. Бенинк в България-2016Проф. Герардус Бенинк, началник на детската сърдечна хирургия в Кьолн, Германия; Проф. Шрирам – детски кардиолог; Д-р Кристоф Менцел – реаниматор; Д-р Оливър Шпелтен – анестезиолог; г-н Аксел Байер – перфузионист заедно с българските си колеги от Клиниката по педиатрия и детска кардиология извършиха 13 сърдечни операции и интервенционални процедури на деца със сложни и комплексни вродени сърдечни малформации (ВСМ), кандидатствали за лечение в чужбина по време на визитата си в периода 17-20 януари 2016 г.

Лечението на тези деца в България с участието на екипа на проф. Бенинк ще спести средства на държавата за лечението им в чужбина над 500 000 евро, а на семействата им – стреса, трудностите и емоциите от пътуването и големите пътни разноски.

Немските лекари проведоха курсове и обмениха опит в спецификата на анестезията, реанимацията и лечението на сърдечно болни деца с колегите си.

Това е петото посещение на Проф. Бенинк в НКБ и второто на проф. Шрирам. Дългогодишното сътрудничество между проф. Бенинк и детските кардиохирурзи и кардиолози от НКБ за пореден път доказа своята полза, както за децата, така и за специалистите.

На провелата се вчера пресконференция, немските лекари споделиха впечатленията си от професионализма и желанието за сътрудничество на българските си колеги и заявиха намерението си да продължат ползотворната си съвместна работа в бъдеще. Предвижда се редовен обмен на лекари между двете болници.

Проф. Бенинк и проф. Шрирам казаха, че винаги идват при колегите си от НКБ с удоволствие, защото се срещат с отворени за обмен на знания хора.

доц. Анна Кънева наблегна на важността лекарите да са честни пред себе си и пациентите си, и да са обективни. Да споделят с колегите си с по-богат опит затрудненията и съмненията си по отношение на диагнозите и лечението на пациентите си.
Доц. Кънева изказа удовлетворението си от съвместната работа с проф. Шрирам и д-р Бенинк. За педиатрите-интервенционалните кардиолози от България споделянето на опита и умението в конкретни процедури, както и обсъжданията на сложни случаи е от важно значение за правилното лечение на децата с ВСМ. За първи път у нас са извършени две сложни интервенционални процедури.

д-р Стоян Лазаров започна думите, че нищо от това, което се случи през тези три дни нямаше да е възможно без подкрепата на Център „Фонд за лечение на деца“ и желанието за помощ от страна на екипите на Проф. Бенинк и НКБ. Африканската поговорка „If You Want To Go Fast, Go Alone. If You Want To Go Far, Go Together“- „Ако искаш да отидеш бързо – върви сам, ако искаш да отидеш далече – върви в екип“, която вмъкна, чудесно допълни казаното. Той използва възможността да благодари на всички дарители на НКБ, с чиято помощ оборудването в клиниката се обновява и подпомага специалистите при извършването на изключително сложни операции на деца с ВСМ. д-р Стоян Лазаров напомни, че държавата също трябва да се погрижи за своите болници и да подобри условията за пациентите и лекарите.

Специалистите разказаха за 13-те деца, претъпрели операции и за добрите им изгледи за възстановяване. Направените операции са изключително комплицирани, и за всички деца – това не е първа хирургическа намеса. Децата успешно се възстановяват, а няколко – на които се направиха интервенционални процедури, вече са изписани.

Павел Александров – директор на Център „Фонд за лечение на деца“ сподели, че от 2-3 години насам все по-малко деца с кардиологични проблеми се изпращат в чужбина за лечение, защото специалистите на НКБ са на изключително високо ниво,  постоянно се обучават и развиват. Така остават по 1-2 изключително редки случая, които не могат да се оперират тук. По този начин се спестяват много средства на държавата, които се пренасочват за лечение на повече пациенти.

Лекарите, говореха с искрено уважение и симпатия един за друг, бяха ведри и удовлетворени от работата си и, надявам се, че са дали нови сили и надежда за едно по-добро бъдеще на оперираните деца и техните семейства.