Дарение от инициативата „Българската Коледа“

Подари надежда на дете в беда - Българската коледа

С даряването на една от най-модерните портативни ехокардографски системи от най-висок клас, клиниката по детска кардиология на Националната кардиологична болница подобри значително клиничната диагностика на пациентите, посредством новите дигитални технологи на апарата.

С помощта на дарената от инициатива „Българската коледа“ апаратура, лекарите разполагат с възможност за по-бързо и точно да извършване едни от най-сложните интервенции при децата, като например: пластика на трикуспидална клапа, пластика на аортна клапа, възстановяване на предсърден и вентрикулярен септум, възстановяване на ендокардни дефекти, затваряне на камерен и предсърден септален дефект и други.

Дизайнът на апарата е създаден специално за работа в операционни зали и катетеризационни лаборатории, което улеснява, забързва и повишава качеството на работния процес. Специализирани трансдюсери за педиатрични нужди е към окомплектовката на апарата и спомагат за по-безпогрешно и своевременно мониториране на извършваните етапи при интервенционалните процедури, което улеснява работния процес на специалистите.

Българската Коледа“ има за цел да насърчава дарителството и да подпомага лечението на деца. Можете да се включите в инициативата като дарите 1 лв. с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на 0900 1117.