Спешно отделение за възрастни

Началник: д-р Дариуш Алипур – специалист по спешна медицина

ЗА СПЕШНА ПОМОЩ: национален телефон: 112; тел. 02 9217 152

Спешно отделение – 1 ниво на компетентност.

В Спешно отделение е осигурен непрекъснат 24-часов график 7 дни в седмицата, 365 дни в годината за оказавне на спешна медицинска помощ на всеки гражданин, който се нуждае от такава, без разлика на възраст, пол, етническа принадлежност, осигурителен статус, местоживеене и др.

Спешният приемен кабинет за възрастни е оборудван с апаратура за спешна диагностика, терапия и мониториране на жизнено важните функции.

В Спешния приемен кабинет в ДКБ на СО профилирано се оказва спешна медицинска помощ на възрастни пациенти с кардиологични, неврологични и съдови заболявания.

Самонасочилите се към спешния кабинет пациенти, за които след прегледа се установи, че НЕ са били в спешно състояние (и са насочени за домашно лечение или за планова хоспитализация), следва да заплатят стойността на медицинските услуги (прегледи, изследвания, манипулации …), които са извършени при диагностицирането им, в т.ч. и стойността на манипулацията по вземане на кръв за изследване. Прочетете цялата заповед!

documentsЗаповед за работата на спешното отделение

                               Благодарствени писма.