Диабет и сърдечносъдови заболявания

World_Diabetes_DayСветовният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември по решение на Международната Диабетна Федерация и Световната здравна организация, в отговор на нарастващата тревога за бъдещето на милионите хора, страдащи от заболяването.

През 2007 г. Световният ден за борба с диабета става и официален празник на Организацията на Обединените Нации с приемането на Резолюция 61/225, която подчертава необходимостта от спешни мерки за подобряване на рисковите фактори за контрол на диабета. Самият ден 14 ноември е избран, защото това е рожденият ден на Фредерик Бантинг, който заедно с Чарлз Бест през 1921 г. откриват животоспасяващото лечение за захарен диабет тип 1 – инсулина. Логото на Световния ден за борба с диабета е кръг, символизиращ живота и здравето, а синият цвят отразява небето, еднакво за всички нации. Синият кръг отразява обединението на световната диабетна общност в отговор на диабетната пандемия.

Повече от 425 милиона души по света имат диабет, от които над 212 милиона са недиагностицирани.3 До 2045 г. броят на хората с диабет се очаква да се увеличи до 629 милиона души по света.3 480 000 човека в България живеят с диабет! Захарният дибет тип 2 е най-честата форма, причиняващ около 90% от случаите на диабет в развитите държави.3 Диабетът е хронично заболяване, което възниква, когато организмът не произвежда достатъчно или не може да използва по предназначение хормона инсулин.3

Поради усложненията, свързани с диабета, като висока кръвна захар, високо артериално налягане и затлъстяване, сърдечносъдовото заболяване е основно усложнение и водеща причина за смърт при пациентите.4,5 При тях рискът от развитие на  сърдечносъдови заболявания е от два до четири пъти по-голям, отколкото при хората без диабет.5

През 2017 г. диабетът е причината за четири милиона смъртни случаи в световен мащаб, като водещата е сърдечносъдово заболяване.3 Приблизително 50% от смъртните случаи при пациентите със ЗДТ2 по света са причинени от сърдечносъдови заболявания. 6,7

Преживяемостта на 60-годишен пациент, диагностициран с диабет, може да се съкрати с до 6 години в сравнение с живота на човек без диабет. А животът на диабетиците на същата възраст, които са преживели миокарден инфаркт или инсулт, може да се съкрати с до 12 години в сравнение с живота на човек без тези състояния.8

Американската диабетна асоциация, Европейската асоциация за изучаване на диабета и Канадската диабетна асоциация имат сходство в препоръките за лечение при пациенти със ЗДТ2 и атеросклеротично заболяване, а именно прилагане на терапии, за които е доказано, че имат сърдечносъдови ползи.9,10,11

Ефективното лечение, може да намали инвалидизиращите усложнения с до 50%. Пациентът и лекуващият екип имат обща цел: да постигнат и поддържат добър контрол на стойностите на кръвната захар. Международната Диабетна Федерация препоръчва следните стойности на добър контрол – кръвна захар преди хранене: 4-7 ммол/л; кръвна захар 2 часа след хранене: < 10 ммол/л). За поставяне на диагноза и контрол на захарния диабет се измерва и (HbA1C), който е показател за контрола на захарния диабет през последните 3 месеца. Препоръката на МДФ е гликираният хемоглобин да е под 7% или съобразно индивидуалните препоръки на ендокринолога. Доказано е, че подобреният гликемичен контрол намалява риска от развитие на усложнения и увеличава продължителността на живота.

 

Източници:

3 International Diabetes Foundation. Diabetes Atlas 8th Edition. Available at: https://diabetesatlas.org. Accessed: March 2018.
4 World Health Organization. Diabetes: Fact Sheet no. 312. Available at: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/#. Last accessed March 2018.
5 World Heart Federation. Diabetes as a Risk Factor for Cardiovascular Disease. Available at: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/#www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes. Last accessed March 2018.
6 Morrish NJ et al. Mortality and Causes of Death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44(2):S14–21.9.
7 Einarson TR, Acs A, Ludwig C, et al. Prevalence of cardiovascular disease in type 2 diabetes: a systematic literature review of scientific evidence from across the world in 2007–2017. Cardiovasc Diabetol. 2018;17:83.
8 The Emerging Risk Factors Collaboration. Association of Cardiometabolic Multimorbidity With Mortality. JAMA. 2015;314(1):52-60.
9 American Diabetes Association. Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Medical Care in Diabetes – 2018. Diabetes Care. 2018;41 [Suppl.1]:S86-S104.
10 Davies M. et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Diabetologia https://doi.org/10.1007/s00125-018-4729-5.
11 Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Diabetes Canada 2018 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada. Can J Diabetes. 2018;42(Suppl 1):S1-S325.