НКБ е обезпечена с всички предпазни средства за защита на медицинските екипи и пациентите

Националната кардиологична болница е обезпечена с всички предпазни средства за защита на медицинските екипи и пациентите

В Националната кардиологична болница се прилагат всички противоепидемични мерки и протоколи по превенция и контрол на инфекциите. Лечебното заведение е обезпечено с всички предпазни средства за лична защита и високоспециализираната болнична и доболнична дейност протича при спазване на стриктен контрол.

В ситуацията на извънредно положение и в условията на усложнена епидемиологична обстановка в НКБ са взети всички мерки за осигуряването на максимална безопасност както за пациентите, така и за персонала.  Спазват се всички разпореждания и препоръки от страна на Министерство на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция и Националния оперативен щаб за борба с коронавируса.

Екипът от специалисти на Националната кардиологична болница е на разположение на пациентите, които се нуждаят от неотложна помощ и оказва пълно съдействие на тях и техните близки.