Прегледи в МЦ за СМП

Уважаеми дами и господа,Медицински център за специализирана медицинска помощ (МЦ за СМП)

Медицински център за специализирана медицинска помощ (МЦ за СМП) към НКБ ще обслужва своите клиенти съобразно графиците на кабинетите като се спазват всички противоепидемични мерки, съгласно заповедите на МЗ и РЗИ. Моля, прегледайте информацията на сайта на МЦ за СМП.

Условията за обслужване на пациентите може да се променят при промяна в нормативната уредба на Република България.

Спазвайте препоръките на Световната Здравна Организация за да предпазите себе си и близките си от заразяване с Covid-19.