д-р Анелия Нешева

д-р Анелия Нешева - кардиолог

д-р Анелия Нешева, кардиолог

Завършилa медицина през 1992 г. в МУ – София.

Придобита специалност по Вътрешни болести и Кардиология.

Сертификат за експертно ниво по ехокардиография, включително и трансезофагеални изследвания.

Над 10 годишен опит с пациенти в Кардиохирургия.

Има участия в конгреси у нас и в чужбина, както и публикации в списания.

 ← към Клиниката по кардиохирургия