д-р Бойка Стоянова

д-р Бойка Стоянова
лекар-асистент

д-р Бойка Стоянова

За контакт: bobby.ilieva.stoyanova[@]gmail.com; тел. +359 887 366 882

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2011 г.

Придобита специалност по Съдова хирургия – 2017 г.

Специализации и квалификации:

От 2012 г., след успешно положен изпит – зачислена като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница.

През 2013 г. с конкурс е назначена като асистент по съдова хирургия в същата клиника.

През 2017 г. след успешно положен изпит придобива специалност по Съдова хирургия.

Клинични интереси:

д-р Бойка Стоянова има подчертан интерес към оперативните и хибридни техники на лечение при пациенти с екстракраниална мозъчно-съдова болест.

Работи активно в сферата на хибридните оперативни методи на лечение във феморо-поплитеален сегмент над коляно, както и дистални артериални съдови реконструкции.

Интерес в областта на артериалните реконструкции при съдови травми.

Практикува всички аспекти на диагностика и лечение при венозна патология, както и свързаните с нея съвременни миниинвазивни методики.

Научни изяви:

Автор и съавтор на редица презентации и научни публикации в български списания. Участия в български и международни научни форуми.

Участие в международни мултицентрови клинични проучвания: EUCLID, Voyager PAD.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Европейско дружество по съдова хирургия ESVS.

Владее френски и английски език.

 

← към Клиника по съдова хирургия