Д-р Стефан Станев

д-р Стефан Станев
лекар

Д-р Стефан Станев

За контакт: stanev.stefan[@]mail.bg; тел. +359 2 9211 503

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет Пловдив – 2012 г.

Специализации и квалификации:

От 2013 г., след успешно положен изпит – зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница.

Преминал курс по радиационна защита за съдови хирурзи – 2015 г. – Любляна, Словения.

Клинични интереси:

д-р Стефан Станев има подчертан интерес в областта на ендоваскуларното лечение на артериални и венозни съдови заболявания.

Взема активно участие във всички аспекти на лечение при пациенти с инфектирани съдови графтове.

Научни изяви:

Съавтор на научни публикации в български списания. Участия в български и международни научни форуми.

Участие в международно мултицентрово клинично проучване: Voyager PAD.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Европейско дружество по съдова хирургия ESVS.

Владее английски език и немски език.

← към Клиника по съдова хирургия