доц. д-р Красимира Христова

доц. Красимира Христова дм

Доц. д-р Красимира Христова е специалист кардиолог и експерт по ехокардиография в НКБ.

Има защитена докторска степен върху приложението на новите ехокардиографски методи за оценка на миокардната деформация при пациенти след остър миокарден инфаркт.

Доц. Христова е специализирала в престижни университети в Австрия и Белгия. Има успешно защитена магистратура в областта на Аdvance Medical Imaging в кардиологията към Католически Университет в Льовен, Белгия.

Участва в разработването и клиничното приложение на първия софтуер за триизмерна миокардна деформация. Автор е на много научни статии и учебници, публикувани у нас и в чужбина, носител е награда за млад изследовател на Международната Асоциация по хипертония през 2006 г., както и на редица отличия на национални и международни организации.

Председател е на работната група по ехокардиография към Дружеството на кардиолозите в България, Член е на борда на Европейската асоциация по ехокардиография – ЕАСVІ, Член на борда на научния комитет на Американската асоциация по ехокардиография.

От 2013 до 2015 г. е избрана за Президент на International College of Cardiology (ІСС), от 2016 г. е Генерален Секретар на ІСС, Fellow на Европейската асоциация по кардиология и почетен член на IACS – Meждународната Академия по сърдечно-съдови заболявания. От месец декември 2013 г. е член на Борда на Директорите на Световната лига по хипертония.

От 2015 г. доц. Красимира Христова е лектор и гост–професор в Creighton University, Oмаха, Небраска, САЩ.

← към Отделение по неинвазивна кардиология