Отделение по неинвазивна кардиология

проф. д-р Цветана КътоваНачалник отделение: проф. д-р Цветана Кътова

Старша медицинска сестра: Л. Николова

Лекари: проф. д-р Цветана Кътова, доц. д-р Велислава Костова, доц. д-р Красимира Христова; д-р Искра Байрактарова (асистент)

За контакт с отделението
02/9211 385 – Старша сестра
02/9211 383 – Лекари
02/9211 384 – Секретариат

Разположение: 3 етаж, блок И, в новото крило на болницата

За контакт с кабинета
02/9211 386 – Приемен кабинет № 6
02/9211 382 – Приемен кабинет № 2 (ЕХО)
02/9211 389 – Приемен кабинет (ЕКГ, Велоергономия)

Отделението по функционална неинвазивна и образна диагностика е за осъществяване на диагностични високоспециализирани изследвания при болни със сърдечно-съдови заболявания.

В отделението се реализират изследвания както в планов, така и в спешен порядък, като се осигурява 24 часово разположение за диагностициране на пациенти с неотложни състояния (посредством дежурства на разположение).

Вида на клиничните пътеки по които се работи: ехокардиография, работна ЕКГ проба, холтер ЕКГ, холтер кръвно налягане.

Функционални изследвания

 • Конвенционална трансторакална ехокардиография
 • Трансезофаегална ехокардиография
 • Контрастна ехокардиография, трансторакална и трансезофагеална
 • Стрес ехокардиография
 • Flow Mediated vasodilatation
 • Оценка на задебеляване на съдовата  стена – интима –медия индекс.
 • Wave Intensity
 • Артериална ригидност
 • Tilt-Table test
 • Работен ЕКГ Тест
 • Регистриране на късни потенциали
 • Холтер ЕКГ- 24 часов запис на ЕКГ
 • Холтер АН – 24 часов запис

←Подробна информация за дейностите, прочетете ТУК

История на отделението
Отделението е самостоятелна структурна единица от 1974 година.
В отделентието са развити основните методи за неинвазивна диагностика на сърдечно съдовата система от лекари като проф. Чичовнски (първия зав. Отделението) и проф. Урумов. Това е мястото където са обучени почти всички кардиолози от страната.

По настоящем отделението се ръководи от проф. Кътова. Съгласно настоящия щат в отделението работят 5 лекари (3 кардиолози и двама специализиращи колеги), 4 сестри и 1 санитар. Лекарският състав е съответно 1 професор, дмн, 1 ст. Н. Сътр. ІІ степен, дм, 1 лекар (бивш докторант) със защитена степен дм, 1 лекар със специалност вътрешни болести и 2 специализиращи кардиология, като единият е на специализация в Германия.