КЛИНИКА ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Началник клиника: Доц. д-р Любомир Бакаливанов, д.м.

За контакт: e-mail: ossail @ abv.bg

Старши сестри:
Нели Негриева – ст.м.с. сърдечна реанимация
Виктория Запрянова – ст.м.с. съдова реанимация
Наталия Георгиева – ст.м.с. сектор анестезия

Дейност по „Кардиоанестезия и интензивно лечение за възрастни“

Обезпечава анестезиологични и реанимационни грижи за пациенти, обект на цялата гама много високоспециализирани операции в кардиохирургията с и без екстракорпорална циркулация. Създадени възможности за осъществяване на лечение посредством високи технологии, модерни инвазивни техники за диагностика и поддържане на хемодинамиката, дихателната и отделителната система, модерен мониторинг и анализ функцията на нервната система /вкл. висшата корова функция/.

 • Д-р Кристина Исаева
 • Д-р Владимир Даскалов
 • Д-р Димитър Маджаров
 • Д-р Ваня Симеонова
 • Доц. Д-р Еленка Танева
 • Д-р Мирослав Петров
 • Д-р Ваня Попова
 • Д-р Боряна Михалкова
 • Д-р Лъчезар Ангелов

Дейност по „Съдова анестезия и интензивно лечение“

Обезпечава анестезиологичните и реанимационните необходимости при всички видове съдовохирургични заболявания. Ръстът на големите съдово реконструктивни операции с много голям обем и сложност с утежнена патология са ежедневие в клиниката по съдова хирургия.

 • Д-р Стоян Бакалов
 • Д-р Искра Момерова
 • Д-р Милен Печев
 • Д-р Андрей Миладинов

Дейност по „Детска кардиоанастезия“

Активитетът на оперативната дейност и нуждите от анестезиологично обезпечаване в Дейност по детска кардиоанастезия има устойчиви параметри, корелиращи с честотата на вродените сърдечни пороци. Рутинното прилагане на нови хирургични техники и повишаване дела на операциите в неонатална възраст и тежки конгенитални аномалии, повишиха нивото на анестезиологичното обезпечаване, средствата, техниките и методиката на поведение в перианестезния период. Клиниката по детска кардиохирургия и в частност Дейности по детска кардиоанестезия е без аналог в национален мащаб. Там се осъществява целият обем от хирургична дейност, касаеща вродената сърдечна патология.

 • Д-р Здравко Беров
 • Д-р Игнат Граматиков
 • Д-р Йоанна Иванова

← История на Клиниката (КССАИЛ)