проф. д-р Маргарита Цонзарова

доц. д-р Маргарита ЦонзароваПроф. д-р Маргарита Цонзарова завършва медицина във ВМИ-София през 1970 г., след което 3 години работи като ординатор в детско отделение в районна болница – гр. Павликени.
От 1973 г. е редовен аспирант в Клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА и защитава дисертация през 1977 г.
След успешно издържан конкурс е избрана последователно за асистент, старши асистент и главен асистент към клиниката по детска кардиология при НИССЗ-МА.

През 1991 г. е избрана за доцент. През 2014 г. – професор.

От 1995 до 2002 г. е началник отделение по детска кардиология към клиниката, а от 2003 г. е началник на клиника по детски болести и детска кардиология към Национална кардиологична болница – София.
Проф. М. Цонзарова има две специалности – детски болести и детска ревмокардиология.
Работи в областта на вродените сърдечни малформации – естествена и следоперативна еволюция, белодробна хипертония; инвазивната диагностика и интервентната кардиология.

Научно-преподавателска дейност
Има над 100 публикации и участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.
Създава програма за обучение по детска кардиология, организира и учавства в обучение на специализанти и студенти. Председател на комисия за придобиване на специалност по детска кардиология. Организира и ръководи „училище по детска кардиология” за детските кардиолози в страната.
Проф. М. Цонзарова е национален консултант по детска кардиология. Член на дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по интервентна кардиология, Българската педиатрична асоциация, европейската асоциация по детска кардиология (АЕРС), Европейското дружество по кардиология (ESC).
Председател е на УС на Асоциация „Детско сърце”- неправителствена организация за подкрепа на децата със сърдечни заболявания и техните семейства.