доц. д-р Владимир Коларов

доц. д-р Владимир Коларов - завеждащ операционен блок

доц. д-р Владимир Коларов

Придобити специалности по Обща хирургия и Сърдечна хирургия.
Специализира във Франция- Клиника по сърдечно-съдова хирургия, Болница “Pitie-Salpetriere” – под ръководството на проф. Каброл.
Краткотрайни специализации в Германия, Белгия, Великобритания, САЩ, Италия и др.

Хабилитиран доцент по Сърдечна хирургия през 2013 г.

Научни и практически интереси в областта на минимално инвазивните методи на лечение в сърдечната хирургия.

Член на ISMICS (Межународно дружество по минимално инвазивна сърдечна и съдова хирургия), Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия (Управителен съвет) Българско дружество по сърдечна хирургия.

Има над 60 публикации и доклади у нас и в чужбина.

← към Клиниката по Кардиохирургия