д-р Борислав Дюлгеров

д-р Борислав Дюлгеров

д-р Борислав Дюлгеров завършва медицина през 2001 г. в МУ-София. През 2002 г. започва работа в СБАЛББ ЕООД – Перник в отделението по образна диагностика. От началото на 2011 г. до момента работи в Отделението по Образна диагностика и интервенционална рентгенология към НКБ-София. През 2014 г. придобива специалност по „Образна диагностика“ към същата база. През 2015 г. получава свидетелство за професионална квалификация и призната правоспособност Виж повече …

д-р Симеон Церовски

д-р С. Церовски

д-р Симеон Церовски завършва медицина през 2000 г. в МУ-София. Придобива специалност по „Образна диагностика“ през 2007 г. Получава свидетелство за професионална квалификация и призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“ през 2008 г. Работил е последователно в Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и в Отделението по образна диагностика на МБАЛ „Св.Анна“ – Варна. От 2007 г. до Виж повече …