д-р Симеон Церовски

д-р С. Церовски
д-р С. Церовски

д-р Симеон Церовски завършва медицина през 2000 г. в МУ-София.

Придобива специалност по „Образна диагностика“ през 2007 г. Получава свидетелство за професионална квалификация и призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“ през 2008 г.

Работил е последователно в Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и в Отделението по образна диагностика на МБАЛ „Св.Анна“ – Варна.

От 2007 г. до момента работи в Отделението по образна диагностика на НКБ – София.

През 2010 г. печели конкурс за „научен сътрудник III ст. “ по медицинска радиология и рентгенология към Отделението по образна диагностика и интервентна рентгенология на НКБ – София. От 2012 г. е асистент.

Участвал e в редица български и международни научни форуми, включително като лектор и има публикации в областта на инвазивната образна диагностика и ендоваскуларното лечение на заболяванията на артериите на долните крайници. Участва активно в програмата за обучение на специализанти по образна диагностика.

Член на БАР, ESR, CIRSE.

Индивидуално обучение в областта на интервенционалната рентгенология в Германия, Белгия, Австрия.

Области на професионален интерес: ангиодиагностика и интервенционална рентгенология.

← към Отделение по образна диагностика