д-р Борислав Дюлгеров

д-р Борислав Дюлгеров
д-р Борислав Дюлгеров

д-р Борислав Дюлгеров завършва медицина през 2001 г. в МУ-София.

През 2002 г. започва работа в СБАЛББ ЕООД – Перник в отделението по образна диагностика.

От началото на 2011 г. до момента работи в Отделението по Образна диагностика и интервенционална рентгенология към НКБ-София.

През 2014 г. придобива специалност по „Образна диагностика“ към същата база.

През 2015 г. получава свидетелство за професионална квалификация и призната правоспособност по „Инвазивна образна диагностика и интервенционална рентгенология“.

Провежда индивидуално обучение в центрове по интервенционална рентгенология в Букурещ и Севиля.

Участва в редица български и международни научни събития. Има публикации в областта на Образната диагностика.

Владее английски, руски и гръцки.

Член на БАР, ESR, CIRSE.

Професионалният му интерес е в областта на интервенционална рентгенология.

← към Отделение по образна диагностика