Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Монография доц. Луканова Известна е социалната значимост на мозъчно-съдовата болест като водеща причина за инвалидност и смъртност в България и в света. С цел намаляване на смъртността от инсулт и подобряване на неврологичния и функционалния изход от него е нужно да се разработят нови профилактични и терапевтични стратегии. През септември 2017 г. излезе монографията на доц. Детелина Луканова, д.м. „Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при Виж повече …