Модул 7: Митрална стеноза и инсуфициенция

Модул 7

ДАТА: 22.04.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Пролапс на митрална клапа. Критерии за диагноза. Проследяване. Роля на ТЕЕ / 3D ехография при сегментен анализ – д-р Красимира Христова 15:45-16:30 – Митрална инсуфициенция. Сравнение на патофизиология, критерии за диагноза и поведение при органична и функционална митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова 16:30-17:15 – Ехокардиографска оценка на митрална стеноза – доцент Велислава Костова Виж повече …