Модул 7: Митрална стеноза и инсуфициенция

ДАТА: 22.04.2015

Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница

ПРОГРАМА:

15:00-15:45 – Пролапс на митрална клапа. Критерии за диагноза. Проследяване. Роля на ТЕЕ / 3D ехография при сегментен анализ – д-р Красимира Христова

15:45-16:30 – Митрална инсуфициенция. Сравнение на патофизиология, критерии за диагноза и поведение при органична и функционална митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова

16:30-17:15 – Ехокардиографска оценка на митрална стеноза – доцент Велислава Костова

17:15-18:00 – Особености на ехокардиографската оценка след митрално клапно протезиране. Протезна дисфункция. – професор Цветана Кътова

18:00-19:30 – Практически занимания

Обучението за специализанти се провежда в група до 8 човека. Местата са ограничени.

Записване и информация: тел. 02/9211 384 – д-р Яна Симова; проф. д-р Цветана Кътова.