д-р Снежанка Атанасова

Д-р Снежанка Атанасова е отговорник електрофизиологичен сектор, лицензирана за клинична електромиография /ЕМГ / към МУ- София, член на Комисия за диагностика и лечение на болест на Паркинсон и Комисия за диагностика и лечение на болест на Алцхаймер.” ← към Клиниката по нервни болести

д-р Бойко Милков

д-р Бойко Милков, невролог

Д-р Бойко Милков завършва Медицинския университет в София през 1989 г. с отличен успех. От 1996 г. работи на кабинет и в отделението по неврология на Националната кардиологична болница (НКБ). Д-р Бойко Милков е отговорник на секция интензивни легла към Клиника по нервни заболявания, член на Комисия за лечение на невропатната болка при тежки диабетни полиневропатии и на Комисия за множествена склероза” ← към Клиниката Виж повече …

д-р Валентина Игнатова

д-р Валентина Игнатова, главен асистент  в Клиниката по нарвни болести на НКБ. През 1998 г. завършва Медицински университет – Варна. Започва трудовата си кариера през 1998 г. като лекар-ординатор в гр. Елин Пелин към Филиала за Спешна Медицинска Помощ при ЦСМП-София област, където работи около 1 година. Зачислена е като платен специализант към Ректората на МУ-София и през следващите 4 години специализира неврология. През първите Виж повече …

проф. д-р Людмил Хараланов

проф. д-р Любомир Хараланов, дм

Проф. д-р Любомир Хараланов, д.м. е началник клиника по нервни болести на НКБ. Член на Управителния съвет на Националното дружество по неврология с председател член кореспондент проф. Иван Миланов, член на Паневропейското дружество по неврология, председател на Етичната комисия към Българското дружество по неврология, бивш председател на комисия по “Неврология и психиатрия” към Комисия за позитивен списък при МНЗ, външен експерт по програми “множествена склероза”, Виж повече …