Правила за вътрешния ред

права и задължения на пациентите

Управлението на МБАЛ Националната Кардиологична Болница се стреми да осигури по време на престоя Ви възможно най-добри условия. Искаме процесът на поставяне на диагнозата да се осъществи бързо, а лечението да е успешно, като при това се използват най-съвременните методи в медицината. Уверяваме Ви, че персоналът, всички сътрудници на болницата и фирмите-партньори, полагат системни усилия за постигането на тези цели. Поставянето на прецизна диагноза и Виж повече …

Харта на пациента

харта на пациента

В МБАЛ Националната Кардиологична Болница се осъществява диагностична, лечебна, рехабилитационна, учебна и научна дейност при стремеж за пълно зачитане на правата на пациентите и преди всичко защитавайки тяхното човешко достойнство. Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в болницата има ПРАВО: ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище. ДА ЗНАЕ името на лекаря (лекарите), Виж повече …