Модул 8: Трикуспидална и пулмонална клапа. Засягане на няколко сърдечни клапи. Стрес ЕхоКГ при клапни заболявания

ДАТА: 13.05.2015

Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница

ПРОГРАМА:

15:00-15:45 – Трикуспидална инсуфициенция и стеноза – д-р Яна Симова

15:45-16:30 – Пулмонална инсуфициенция и стеноза – професор Цветана Кътова

16:30-17:15 – Особености при ехокардиографската оценка на пациент със засягане на повече от една сърдечна клапа – д-р Красимира Христова

17:15-18:00 – Роля на стрес ехокардиографията при оценка на клапно заболяване. д-р Яна Симова

18:00-19:30 – Практически занимания

Обучението за специализанти се провежда в група до 8 човека. Местата са ограничени.

Записване и информация: тел. 02/9211 384 – д-р Яна Симова; проф. д-р Цветана Кътова.