Модул 6: Болести на аортата. Инфекциозен ендокардит

ДАТА: 18.03.2015

Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница

ПРОГРАМА:

15:00-15:45 – Роля на ехокардиографската оценка при остър аортен синдром – д-р Яна Симова

15:45-16:30 – Хронични заболявания на аортата. Индикации за оперативно / интервенционално лечение. Проследяване на аортния диаметър. – професор Цветана Кътова

16:30-17:15 – Роля на ехокардиографската оценка при инфекциозен ендокардит – доцент Велислава Костова

17:15-18:00 – Оценка на миокардна функция на фона на клапно заболяване – д-р Красимира Христова

18:00-19:30 – Практически занимания

Обучението за специализанти се провежда в група до 8 човека. Местата са ограничени.

Записване и информация: тел. 02/9211 384 – д-р Яна Симова; проф. д-р Цветана Кътова.