Индивидуално обучение през 2016 г.

Индивидуално обучение на специализанти, по отделни модули, се извършват във в МБАЛ „НКБ” ЕАД, само след предварителна заявка в съответната клиника.

 • Модул: „Кардиология” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Спешна кардиология” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Инвазивна диагностика” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Ехокардиография” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Електрокардиостимулация” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Електрофизиологично изследване” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Неинвазивна диагностика” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Детска кардиология” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Детска кардиохирургия” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Хирургично лечение на ВСМ” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Интензивно лечение” – Отделение по детски болести
 • Модул: „Детска пулмология” – Отделение по детски болести
 • Модул: „Образна диагностика” – Отделение по образна диагностика
 • Модул: „Сърдечна хирургия” – Клиника по кардиохирургия
 • Модул: „Съдова хирургия” – Клиника по съдова хирургия
 • Модул: „Ангиология” – Клиника по съдова хирургия
 • Модул: „Клинична лаборатория” – Клиника по лабораторна диагностика
 • и други.

Документи за записване:

 • Заявка по ОБРАЗЕЦ 5;
 • Допълнително споразумение от базата на специализанта;
 • Копие от книжката за специализация

За допълнителна информация и тел. за връзка: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева