Следдипломно обучение и индивидуална специализация за лекари 2015

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2015 г. ПО КЛИНИКИ

 

 • За специализанти по кардиология и вътрешни болести и докторанти по кардиология курсовете са безплатни
 • За всички останали, цена: 60 лв. на ден /когато има използване на медицинска апаратура и консумативи/
 • За допълнителна информация: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

1. Клиника по сърдечна хирургия – проф. Бояджиев –тел: 02/ 92 11 575; 02/ 92 11 560

„Видове оперативно лечение на пациенти с ИБС и мултифокална атеросклероза и контраиндикации за ЕКК”

 • Ръководител на курса: доц. д-р В. Коларов
 • Технически отговорник: д-р С. Шекерджийски
 • Начало на курса: 11.05.2015 г. – 12.05.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: 5

2. Клиника по кардиология – проф. Н. Гочева, Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика проф. д-р Ц. Кътова – тел: 02/ 92 11 381; 02/ 92 11 384.

„Работна електрокардиографска проба” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц. Кътова
 • Технически отговорник: д-р Я. Симова
 • Начало на курса: 26.02.2015 г. – 27.02.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни

„Трансторакална оценка на клапни пороци – придобити и вродени” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц. Кътова
 • Технически отговорник: д-р Я. Симова
 • Начало на курса: 09.03.2015 г. – 11.03.2015 г.
 • Продължителност: 3 дни

„Трансезофагеална оценка на клапни пороци – придобити и вродени” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц. Кътова
 • Технически отговорник: д-р Я. Симова
 • Начало на курса: 16.04.2015 г. – 17.04.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни

„Ехокардиография при оперирано сърце и кардиоемболичен риск” (тематичен)

 • Ръководител на курса: доц. д-р В. Костова
 • Технически отговорник: д-р А. Нешева
 • Начало на курса: 18.05.2015 г. – 20.05.2015 г.
 • Продължителност: 3 дни

„Доплерехокардиография – конвенционален доплер” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц. Кътова
 • Технически отговорник: д-р Я. Симова
 • Начало на курса: 01.06.2015 г. – 02.06.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни

„Доплерехокардиография – тъканен доплер” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц. Кътова
 • Технически отговорник: д-р Я. Симова
 • Начало на курса: 22.06.2015 г. – 23.06.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни

„Трансезофагеална ехокардиография – 1 част” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц.Кътова
 • Технически отговорник: доц. д-р В.Костова
 • Начало на курса: 01.10.2015 г. – 02.10.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни

„Трансезофагеална ехокардиография – 2 част” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц. Кътова
 • Технически отговорник: доц. д-р В. Костова
 • Начало на курса: 12.11.2015 г. – 13.10.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни

„Възможности за оценка на глобална и регионална камерна функция при ИБС” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Ц. Кътова
 • Технически отговорник: доц. д-р В. Костова
 • Начало на курса: 09.11.2015 г. – 10.11.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни

Модул 6: Болести на аортата. Инфекциозен ендокардит(група до 8 човека. Местата са ограничени). ДАТА: 18.03.2015

Модул 7: Митрална стеноза и инсуфициенция(група до 8 човека. Местата са ограничени). ДАТА: 22.04.2015

Модул 8: Трикуспидална и пулмонална клапа. Засягане на няколко сърдечни клапи. Стрес ЕхоКГ при клапни заболявания(група до 8 човека. Местата са ограничени). ДАТА: 13.05.2015

 

2.1 Клиника по кардиология – проф. Н. Гочева, тел: 02/ 92 11 381; 02/ 92 11 384.

 „ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ. ПОСТОЯННАИ ВРЕМЕННА ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАЦИЯ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: доц. д-р Жоро Ничев
 • Технически отговорник: д-р Радосвет Кожухаров
 • Начало на курса: 23.03. – 24.03.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

„РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: доц. д-р Тошо Балабански
 • Технически отговорник: д-р Милко Стоянов
 • Начало на курса: 06.04. – 07.04.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

„СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ – ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: доц. д-р Тошо Балабански
 • Технически отговорник: д-р Милко Стоянов
 • Начало на курса: 08.04. – 09.04.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

„АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Нина Гочева
 • Начало на курса: 05.05.2015 г.
 • Продължителност: 1 ден
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

„КЛАПНИ ПОРОЦИ. ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ. КАРДИОМИОПАТИИ.”(тематичен)

 • Ръководител на курса: д-р Любомир Бауренски и доц. д-р Борислав Георгиев
 • Технически отговорник: д-р Ася Караманска
 • Начало на курса: 26.05. – 27.05.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

„КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: доц. д-р Борислав Георгиев
 • Технически отговорник: д-р Боян Кунев
 • Начало на курса: 01.07. – 01.07.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

„ЕХОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Нина Гочева
 • Технически отговорник: д-р Данаил Аврамов
 • Начало на курса: 29.09. – 30.09.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

„ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: доц. д-р Елина Трендафилова
 • Технически отговорник: д-р Елена Костова
 • Начало на курса: 14.10. – 15.10.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

„БРЕМЕННОСТ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: проф. д-р Нина Гочева
 • Технически отговорник: д-р Илияна Петрова
 • Начало на курса: 20.10. – 21.10.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

„БЕЛОДРОБНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ” (тематичен)

 • Ръководител на курса: доц. д-р Борислав Георгиев
 • Технически отговорник: д-р Александър Александров
 • Начало на курса: 16.11. – 17.11.2015 г.
 • Продължителност: 2 дни
 • Брой на курсистите: от 3 до 10

 

3. Клиника по детски болест и детска кардиология – проф. д-р Маргарита Цонзарова, Ръководител на учебната програма е д-р Анна Дашева, за контакти: тел: 02 822 18 04; 02 921 71 14; 02 92 171 07; факс: 02 92 014 71; e-mail: pedcard@hearthospital.bg

Обособени са следните групи курсове за СДО:

 • за специалисти по детска кардиология
 • за лекари от други специалности (неонаталози, педиатри, акушер-гинеколози, общо практикуващи и др).
 1. Курсовете са с продължителност до 2-3 дни.
 2. Курсовете са обединени в „пакети“. Обучението по един пакет осигурява информация и познания върху определен проблем в детската кардиология.

I. Курсове за детски кардиолози и педиатри

 1. Сърдечна недостатъчност- диагностика и лечение. 26 – 27.01.2015 г. (понеделник и вторник)
 2. Инфекциозен ендокардит 09 – 10.02.2015 г. (понеделник и вторник)
 3. Ехокардиография в детска възраст – първи стъпки. 19 – 20.02.2015 г. (четвъртък и петък)
 4. Ехо-диагностика на ВСМ с ляво-десен шънт. 23 – 24.03.2015 г. (понеделник и вторник)
 5. Ехо-диагностика на ВСМ с дясно-ляв шънт. 06 – 07.04.2015 г. (понеделник и вторник)
 6. Ехо-диагностика на сложни /комплексни/ BCМ. 09 – 10.11.2015 г. (понеделник и вторник)
 7. Артериална хипертония в детската възраст. 27 – 28.04.2015 г. (понеделник, вторник)
 8. Критични ВСМ в периода на новороденото – ехографска диагноза. 11 – 12.05.2015 г. (понеделник и вторник)
 9. Ехокардиография на оперирано сърце. 01 – 02.06.2015 г. (понеделник и вторник)
 10. Клинична електрокардиография – особености в детска възраст. 22 – 23.06.2015 г. (понеделник и вторник)
 11. Брадиаритмии -диагностика, поведение. 05 – 06.10.2015 г. (понеделник и вторник)
 12. Тахиаритмии -диагностика и поведение. 02 – 03.11.2015 г. ( понеделник и вторник)
 13. Пренатална диагностика на ВСМ. 12 – 14.10.2014 г. (понеделник, вторник, сряда).

II. Курсове за неонаталози

 1. Сърдечни заболявания у новороденото – клинична изява, диагностичен подход и принципи на поведение. 26-27.10.2015 г. (понеделник и вторник)
 1. Нарушения в адаптацията на сърдечно-съдовата система след раждането – клинична изява, диагностичен подход и принципи на поведение. 23 – 24.11.2015 г. (понеделник и вторник).

III. Курсове за акушер-гинеколози

 1. Пренатална диагностика на ВСМ. 09 – 11.03.2015 г. (понеделник, вторник и сряда)

IV. Индивидуална специализация

Приемат се заявки през цялата година, съобразени с натовареността на клиниката по следните модули:

 • Ехокардиография – граници и възможности на метода за диагностика на ВСМ.
 • Детска кардиология – клиника, диагностика и поведение при ВСМ.
 • Инвазивна кардиология – диагностика и лечебни транскатетерни манипулации при деца с ВСМ.

 

Индивидуално обучение на специализанти, по отделни модули, се извършват в МБАЛ „НКБ” ЕАД, само след предварителна заявка в съответната клиника.

 • Модул: „Кардиология” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Спешна кардиология” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Инвазивна диагностика” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Ехокардиография” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Работна електрокардиографска проба” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Електрофизиологично изследване” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Неинвазивна диагностика” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Детска кардиология” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Детска кардиохирургия” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Хирургично лечение на ВСМ” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Интензивно лечение” – Отделение по детски болести
 • Модул: „Детска пулмология” – Отделение по детски болести
 • Модул: „Образна диагностика” – Отделение по образна диагностика
 • Модул: „Сърдечна хирургия” – Клиника по кардиохирургия
 • Модул: „Съдова хирургия” – Клиника по съдова хирургия
 • Модул: „Хронична артериална недостатъчност” – Клиника по съдова хирургия
 • Модул: „Клинична лаборатория” – Клиника по лабораторна диагностика

и други.

Документи за записване

 • Заявка по образец;

ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация
ОБРАЗЕЦ-5 – попълва се от специализанти, които искат да карат обучителен модул като част от програмата за придобиване на специалност.

 • Допълнително споразумение от базата на специализанта;
 • Копие от книжката за специализация