Курсове за следдипломно обучение за лекари на Клиника по кардиология 2016

ПРОГРАМА  на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на лекари за 2016 г. към клиниката по кардиология в МБАЛ „НКБ“

 

  • за специализанти (кардиология, вътрешни болести) и докторанти е безплатно!
  • за други – цена: 60 лв. на ден
  • за записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

 

КАРДИОЛОГИЯ – Началник клиника – проф. д-р Нина Гочева

 

  1. „РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Тошо Балабански

Технически отговорник: д-р Милко Стоянов

Начало на курса: 04.04.- 05.04.2016 г.

Продължителност: 2 дни

Брой на курсистите: от 3 до 10

2. „СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ – ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Тошо Балабански

Технически отговорник: д-р Милко Стоянов

Начало на курса: 06.04.- 07.04.2016 г.

Продължителност: 2 дни

Брой на курсистите: от 3 до 10

 

3. „КЛАПНИ ПОРОЦИ. ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ. КАРДИОМИОПАТИИ.” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Борислав Георгиев

Технически отговорник: д-р Данаил Аврамов

Начало на курса: 30.05.- 31.05.2016 г.

Продължителност: 2 дни

Брой на курсистите: от 3 до 10

 

4. „АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Борислав Георгиев

Технически отговорник: д-р Любомир Бауренски

Начало на курса: 12.09- 13.09.2016 г.

Продължителност: 2 дни

Брой на курсистите: от 3 до 10

 

5. „КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Борислав Георгиев

Технически отговорник: д-р Милко Стоянов

Начало на курса: 18.07.- 19.07.2016 г.

Продължителност: 2 дни

Брой на курсистите: от 8 до 15

 

6. „ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Елина Трендафилова

Технически отговорник: д-р Александра Банкова

Начало на курса: 13.10 – 14.10.2016 г.

Продължителност: 2 дни

Брой на курсистите: от 3 до 10

 

7. „БЕЛОДРОБНА АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ” (тематичен)

Ръководител на курса: доц. д-р Борислав Георгиев

Технически отговорник: д-р Александър Александров

Начало на курса: 24.11.- 25.11.2016 г.

Продължителност: 2 дни

Брой на курсистите: от 5 до 15

Документи за записване