Емболизация на ВСМ с лепило

лечение на разширени вениМетодът Емболизация на ВСМ с лепило /СА-емболизация/ (лепене) е едно от най-големите постижения в съвременното лечение на разширени вени. Въведен е за първи път в България в Клиника по Съдова хирургия към Национална кардиологична болница /НКБ/ през 2016 г. от екипа на д-р Николов.

  1. Първата стъпка за стартиране на този вид лечение на разширени вени започва с прегледа на пациента от специалист съдов хирург или ангиолог.
  2. След внимателна преценка на оплакванията, се извършва венозна доплер-ехография, която има за цел да установи кои венозни сегменти са засегнати от заболяването /т.е. са инсуфициентни/.
  3. Едва тогава, предвид установените при прегледа анатомични и доплер-ехографски особености, специалистът може да предложи на пациента най-подходящото за него лечение /СА –емболизация (лепене), механо-химична аблация, радиофреквентна аблация, стрипинг или консервативно лечение/.
  4. След внимателно обсъждане на съответния метод, неговите предимства и недостатъци, както и възможните усложнения, пациентът се планира за постъпване и извършване на лечението. Дават се указания за необходимите предварително подготвени документи и изследвания.

Емболизацията на ВСМ с лепило /СА-емболизация/ е изключително иновативен, миниинвазивен метод. Извършва се под ехографски контрол, като чрез пункция се въвежда специален катетър във ВСМ. Чрез катетъра се аплицира „лепило“, което предизвиква мигновено слепване на вената. Метода се извършва единствено с помощта на локална упойка, поставена на мястото на въвеждане на катетъра.

Големите предимства на метода са неговата бързина и ефективност, липсата на тумесцентна анестезия по хода на катетъра, както и последващото носене на еластокомпресия. След извършване на лечението пациентът се връща към нормалния си начин на живот още на същия ден, без ограничение в хранителния и двигателен режим.

Усложненията са изключително редки. Обикновено не са тежки и преминават без остатъчен ефект след броени дни. Някои от най-често срещаните са асептично възпаление по хода на вената, не големи кръвонасядания.

Прегледите се извършват в диагностично-консултативните кабинети на Национална кардиологична болница, след предварително записване на регистратура, тел. 02/9211 211. д-р Николов преглежда във вторник след 14:30 ч.