Йога намалява рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания

йога и сърдечно-съдови заболяванияЙога при сърдечносъдови заболявания?

Налице са „обещаващи доказателства“, че практикуването на йога е от полза при наличието на рискови фактори, свързани със сърдечносъдови заболявания и е „потенциално ефективна терапия“ за здравето на сърдечносъдовата система.

Следвайки систематичен преглед на 37 рандомизирани контролирани проучвания (които включват 2768 доброволци), изследователи от Холандия и САЩ са открили, че йога може да доведе до същите ползи за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания, както традиционните физически дейности като колоездене или бързо ходене.

Това откритие е от изключително значение за хора, които не могат или предпочитат да не изпълняват традиционни физически аеробни упражнения. С йога те могат да постигнат подобни резултати в полза на сърдечносърсъдовата система.

Йога е древна практика, възвръщаща баланса между дух и тяло. Тя произхожда от Индия и включва физически, умствени и духовни елементи. В редица изследвания е доказано, че йога може да бъде ефективна за намаляване на риска от инфаркт и инсулт. Този мета-анализ е проведен, за да се оценят доказателствата и да се направи оценка на ефективността на йога, като се съпостави с традиционните аеробни упражнения, препоръчвани за профилактика на сърдечно-съдови заболявания и със неправенето на никакви упражнения.

Резултатите показват подобрение на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания в сравнение с неправещите никакви упражнения, а ползите са съизмерими с тези от правенето на аеробни упражнения.

В сравнение с неправещите никакви физически упражнения, при практикуването на йога се наблюдава значително подобрение на всеки един от главните рискови фактори: индексът на телесна маса се намалява с 0.77 кг/м2, систолично кръвно налягане намалява с 5.21 mm Hg, лошият холестерол намалява с 12,14 мг/дл, а добрият холестерол се увеличава с 3.20 мг/дл. Има и значителни промени, наблюдавани при вторични крайни точки – телесното тегло пада с 2.32 кг, диастолично кръвно налягане намалява с 4.9 mm Hg, общия холестерол намалява с 18.48 мг/дл, и сърдечната честота намалява с 5.27 удара/мин.

Подобренията в рисковите фактори (индекс на телесната маса, кръвно налягане, нива на липидите) са значителни, когато йога се използва като допълнение към медикаментозното лечение.

Сред пациентите с установена коронарна болест на сърцето, йога води до статистически значима полза за понижаване на LDL холестерол, в комбинация с медикаменти (статини и липидопонижаващи лекарства).

В сравнение с аеробните уражнения, йога има съизмерими ефекти върху рисковите фактори. Изследователите отбелязват, че това може да се дължи на въздействието на йога върху намаляване на стреса и релаксирането, което пък води до положително въздействие върху цялостното състояние на организма.

Коментирайки резултатите от проучването, проф Myriam Hunink от Erasmus University Medical Center, Ротердам, и Harvard School of Public Health, Бостън, заяви, че въпреки доказателствата за благоприятния ефект от йога при сърдечно-съдови заболявания, физиологичното обяснение за това не е ясно.

„Също така не са ясни връзките доза-реакция и относителните ползи от йога, в сравнение с прилагането на упражния със или без медикаменти. Въпреки това, резултатите показват, че йога е потенциално много полезна и според мен си струва да се въведе прилагането й.“ – споделя проф Myriam Hunink.

Доказателствата от проучването подкрепят приемливостта на йога за „пациенти с по-ниска физическа толерантност, като тези със сърдечни заболявания, възрастните хора и пациенти с опорно-двигателни нарушения или болки в ставите“.

Заключението е, че „йога има потенциала да бъде рентабилна стратегия за лечение и профилактика поради ниската си цена, липсата на скъпо оборудване или технология, потенциал за по-стриктно спазване на режима и води до подобряване качеството на живот, свързано със здравето на по-големи групи от населението“.

източник: Sophia Antipolis, 16 декември 2014 г. www.escardio.org

подготви: Албена Стойчева