Курсове за следдипломно обучение и ИС за лекари на ОССАИЛ 2017

лекар-специализант в НКБ

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2017 г. на ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ЛЮБОМИР БАКАЛИВАНОВ Д.М., тел: 02/ 92 11 575; 02/ 92 11 560 тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева   „СПЕЦИФИКИ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ДЕЦА С ВСМ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЩОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ” Ръководител на курса: д-р З. Беров, д-р Любомир Бакаливанов д.м. Технически отговорник: Виж повече …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 15.01.2017 г. Определяне на кандидатите, на Виж повече …

Свободно място за лекар-специализант по „Нервни болести“ за учебната 2016/2017 г.

лекар-специализант в НКБ

На основание чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ – НКБ ЕАД, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 на Мз от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност  системата на здравеопазването МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД, София обявява свободно място за длъжност „лекар – специализант” за учебната 2016/2017 г., както следва: „Лекар – Виж повече …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служителина МБАЛ „НКБ” ЕАД: Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина. Кандидатите за длъжностите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 Виж повече …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служителина МБАЛ „НКБ” ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите за длъжностите следва да имат среден успех от следването не по-малко от Виж повече …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Нервни болести“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 28.11.2016 г. Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване: Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се Виж повече …

Свободни места за лекар-специализант за учебната 2016/2017 г.

лекар-специализант в НКБ

I. Свободни места за лекари, които вече са служители на МБАЛ „НКБ” ЕАД: „лекар-специализант по Кардиология” – 4 места; „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 1 място; II. Свободни места за други лекари: „лекар-специализант по Кардиология” – 2 места; „лекар-специализант по Съдова хирургия” – 2 места; „лекар-специализант по Анестезиология и интензивно лечение”– 2 места; „лекар-специализант” по Нервни болести: – 2 места; Изисквания към кандидатите: Кандидатите Виж повече …

Специфики на анестезиологичната дейност при деца с всм, подлежащи на общохирургично лечение

лекар-специализант в НКБ

Програма на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация на Отделение по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение /ОССАИЛ/ за 2016 г. цена: 60 лв. на ден За записване : тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева Ръководител на курса: д-р Беров, д-р Любомир Бакаливанов д.м. Технически отговорник: д-р Благомир Здравков Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти Продължителност: 5 дни Брой на курсистите: 4 Виж повече …