гмс Божидара Борисова

главна сестра Божидара БорисоваОбразование:

2006 г. – МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР – МУ София
„ЗДРАВНИ ГРИЖИ” – „МЕНИДЖЪР НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

2001 г. – БАКАЛАВЪР – МУ София
Ръководител на здравни грижи
Преподовотел по практика в медицински колеж

1995 г. – ПОЛУВИСШЕ – ПМИ – София
Медицинска сестра Детски профил

1983 г. – Средно специално – ИПЗК – Русе
Детска медицинска сестра

Специализации и квалификация:

2012 г. – Бизнес администрация – ЦПО
2008 г. – Съвременни тенденции в управление на качеството – ССКБ
2005 г. – Болнично управление – НЦОЗ, МЗ 2004 г.
2004 г. – Вътрешен одитор на интегрирани системи за управление – ИСК при УНСС, София
2000 г. – International course in management and leadership in nursing – Nursing School Kaplan, Израел

Професионална реализация:

от 1999 г. -МБАЛ – НКБ, гр. София – Главна медицинска сестра
1994 – 1999 г. – НЦССЗ – Сърдечна реанимация, гр. София – старша медицинска сестра
1988 – 1994 г. – НЦССЗ – Сърдечна реанимация, гр. София – медицинска сестра
1984 – 1988 г. – Окръжна болница, гр. Русе ОАРИЛ – медицинска сестра
1983 – 1984 г. – Детски ясли, гр. Силистра – медицинска сестра
Членство в научни и професионални организации: Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions; БАПЗГ

← към Грижи за болния