проф. д-р Цветана Кътова

проф. д-р Цветана Кътова

Проф. д-р Цветана Кътова е един от основоположниците на съвременната ехокардиография в България. Завършила е Медицински университет в София. От 1977 г. работи последователно като асистент, главен асистент, доцент и от 2005 г. като професор по кардиология в Националната кардиологична болница. Има три специалности: по вътрешни болести, по кардиология и по медицински мениджмънт. Като стипендиант на фондацията на Александър фон Хумболд, работи две години в Виж повече …

проф. д-р Елина Трендафилова

доц. д-р Елина Трендафилова, кардиолог

проф. д-р Елина Трендафилова е началник на Отделение за интензивно лечение на сърдечно-съдови заболявания към Клиника по кардиология на МБАЛ Национална кардиологична болница. Завършила е медицина във Висш медицински институт на Медицинска академия, София през 1989 г., от 1991 г. е асистент в Национална кардиологична болница, има специалности по вътрешни болести (1995 г.) и по кардиология (1998 г.). През 2005 г. след защитена дисертация е Виж повече …

д-р Вера Байчева

д-р Вера Байчева

д-р Вера Байчева започва работа в клиниката по кардиология към Национална кардиологична болница, София през 1986 г. и понастоящем е главен асистент. Има придобити специалности по вътрешни болести и кардиология. Специализирала е кардиология в Националния център по сърдечно-съдови заболявания в гр. Осака, Япония. Основните й научни интереси са насочени в областта на лекарствена терапия, епидемиология на сърдечно-съдови заболявания, остри коронарни синдроми. Член на Дружеството на Виж повече …

д-р Катя Алексиева

д-р Катя Алексиева

д-р Катя Алексиева работи в НКБ от 1991 г. Има специалности по вътрешни болести и кардиология, както и лиценз за ехокардиография. Член е на Дружеството на кардиолозите в България и групата по фармакотерапия към него, а също и на Европейското дружество по кардиология. Била е началник на отделение към клиниката по кардиология в НКБ. д-р Катя Алексиева е един от най-добрите клиницисти в НКБ с Виж повече …

д-р Любомир Бауренски

д-р Любомир Бауренски, кардиолог

д-р Любомир Бауренски е завършил е Медицинска академия 1983 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 1991 г. и по каргиология през 1993 г. От 1983 г. до 1986 г. работи като участъков лекар в Районната болница – Исперих. От 1986 г. е асистент по кардиология в Национална кардиологична болница, от 1994 г. е главен асистент. От 2004 г. е началник отделение „С” към Кардиологична Виж повече …

проф. д-р Нина Гочева

проф. д-р Нина Гочева

Проф. д-р Нина Гочева е началник на Клиника по кардиология и интензивна терапия към Националната кардиологична болница. През 1968 г. завършва Първа английска гимназия, а през 1976 г. завършва медицина в МУ-София с отличен успех. Веднага започва интернатура по вътрешни болести в Кардиологично отделение на Окръжна болница – София и след успешно положен изпит е утвърдена за асистент към Катедра по кардиология на Институт по Виж повече …

проф. д-р Борислав Георгиев

доц. д-р Борислав Георгиев, кардиолог

проф. д-р Борислав Георгиев е главен асистент в Национална кардиологична болница, София. Специализира кардиология в Клиника по кардиология при проф. Х. Кун в гр. Билефелд, Германия. Основните области на интереси в работата му са свързани с електрокардиология, лечение на хипертония, профилактика на сърдечно-съдови заболявания, епидемиология, лекарствена терапия и др. Членува в Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), в Европейско дружество по кардиология (European Society of Виж повече …