проф. д-р Цветана Кътова

проф. д-р Цветана КътоваПроф. д-р Цветана Кътова е един от основоположниците на съвременната ехокардиография в България.

Завършила е Медицински университет в София. От 1977 г. работи последователно като асистент, главен асистент, доцент и от 2005 г. като професор по кардиология в Националната кардиологична болница.

Има три специалности: по вътрешни болести, по кардиология и по медицински мениджмънт.

Като стипендиант на фондацията на Александър фон Хумболд, работи две години в Университетската болница в град Франкфурт – Германия. По-късно промотира млади колеги с които заедно разработват научни теми в Аусбург – Германия. Автор и съавтор в редица учебници, голям брой публикации в български и чуждестранни медицински списания.

От 1982 г. е ръководител на отделението по неинвазивна функционална и образна диагностика в МБАЛ НКБ. Проф. Кътова е подготвила голяма част от действащите кардиолози-ехографисти в страната. Изключително отговорна към прецизното извършване на всяко изследване на болния човек: от обикновен пропевдичен преглед до най-модерното инструментално изследване.

Проф. д-р Цветана Кътова е била председател на ДКБ, председател на постоянната комисия по здравеопазване и спорт към Националната агенция по акредитация на висшето образование към Министерския съвет, член е на редакционната колегия на 3 списания, зам. председател на Българската асоциация по ултразвук в медицината, член на Българското, Европейското и Немско кардиологично дружество, Fellow на Европейското дружество по кардиология.

Научните й интереси са не само в областта на ехокардиографията и останалите неинвазивни тестове в кардиологията, но и към лечението на болните със сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, вродени малформации, проблемите на оперираното сърце. В периода на съществуване на комисия за елитните спортисти, д-р Кътова е неин член като и до момента е признат експерт в областта на спортното сърце. Проф. Кътова е удостоена двукратно в последните 2 години със званието: „Лекар на когото българите вярват”.

← към отделение по неинвазивна кардиология

← към дейностите в отделението по неинвазивна кардиология