Свободни места за медицински сестри

МБАЛ Национална кардиологична болница обявява свободни места за медицински сестри за Клиника по неврология – интензивен сектор

Условия: Основно месечно възнаграждение 1040 лв., 7 часов работен ден, ваучери за храна в размер на 60 лв. месечно, платен годишен отпуск по КТ.

Тел. за контакт: 02/921 12 85, e-mail: rozalia_mi@abv.bg – Ст.м.с. Николова