СВОБОДНИ МЕСТА ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи

Описание и изисквания: Медицински сестри за Отделение по педиатрия

Предлагаме:

  • Работа на смени.
  • Възможно заемане на 1/2 щат.
  • Стартово основно месечно възнаграждение от 800 лв. и клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж.
  • Ежемесечно заплащане на положен извънреден труд съобразно правилата в Кодекса на труда.
  • Допълнително материално стимулиране съобразно финансовите показатели и индивидуалния принос.
  • Ежемесечни ваучери за храна на стойност от 60 лв. и допълнителни ваучери на стойност от 2 лв. за всяко дежурство в рамките на календарния месец.
  • Годишен платен отпуск съобразно колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

Документи: CV по европейски образец

Контакти: Email: pediatria@hearthospital.bg; Секретариат – 02/ 9217 165, както и на място