Конкурси за академични длъжности – 2011

На тази страница ще намерите информация за конкурсите за академични длъжности през 2011 г.

  • Доцент по педиатрия – код 03.01.50
  • Професор по педиатрия – код 03.01.50
  • Професор по кардиология – код 03.01.47
  • Професор по сърдечно-съдова хирургия – код: 03.01.49
  • Професор по клинична лаборатория – код 03.01.12
Доцент по педиатрия – код 03.01.50
АД „Доцент” – МБАЛ  „НКБ”  ЕАД

Обявено в ДВ бр.85 01.11.2011 г.  (Публикувано в сайта на 01.11.2011)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт

Професионално направление: 7.1. Медицина

Научна специалност: Педиатрия – код 03.01.50

Кандидати: Д-р Александра Захариева Лачева

Първично звено: Клиника по детски болести и детска кардиология към МБАЛ НКБ ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. Доц. Маргарита Цонзарова –  Началник клиника по детски болести и детска кардиология

Членове:
2. Проф. Емилия Христова –  Факултет по обществено здраве, МУ София
3. Проф. Петко Минчев – СБАЛДБ „Св.София”, началник детска клиника
4. Акад. Венко Александров – консултант ВМА
5. Доц. Петър Бояджиев – консултант МБАЛ НКБ
6. Доц. Анна Кънева – Клиника по Детски болести и детска кардиология – МБАЛ-НКБ
7. Доц. Пенка Переновска – Началник клиника по Детски болести – Александровска  б-ца

Резервни членове:
1. Проф. Фани Мартинова – МБАЛСМП „Н.И.Пирогов”
2. Доц. Майя Павлова – Клиника по детски болести и детска кардиология-МБАЛ-НКБ

Рецензенти:
1. Акад. Венко Александров – избран единодушно
2. Доц. Пенка Переновска – избрана единодушно

Дата на конкурса:
12.04.2012 г. 14.00 ч., Клиника по детски болести и детска кардиология

Документи:
Д-р Александра Лачева, д.м.

Професор по педиатрия – код 03.01.50

АД „Професор” – МБАЛ – НКБ ЕАД

Обявено в ДВ бр.85 01.11.2011 г. (публикувано в сайта на 01.11.2011 г.)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия – код 03.01.50
Кандидати: Доц. Владимир Борисов Пилософ
Първично звено: Клиника по детски болести и детска кардиология към МБАЛ НКБ ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. Проф. Цветанка Кътова – Началник отделение неинвазивна кардиология

Членове:
2. Проф. Емилия Христова – Факултет по обществено здраве, МУ София
3. Проф. Петко Минчев – СБАЛДБ „Св.София”, началник детска клиника
4. Проф. Емил Симеонов – консултант СБАЛДБ
5. Доц. Петър Бояджиев – консултант МБАЛ НКБ
6. Доц. Анна Кънева – Клиника по Детски болести и детска кардиология – МБАЛ-НКБ
7. Доц. Елина Трендафилова – Началник клиника по интензивна терапия – МБАЛ-НКБ

Резервни членове:
1. Проф. Георги Петков – външен член, Университетска болница Ст.Загора, Клиника по детски болести
2. Доц. Маргарита Цонзарова – вътрешен член, началник клиника по Детски болести и детска кардиология, МБАЛ-НКБ

Рецензенти:

1. Проф. Емилия Христова – избрана единодушно
2. Проф. Петко Минчев – избран единодушно
3. Проф. Емил Симеонов – избран единодушно

Дата на конкурса:
28.03.2012 г. 14.00 ч., Клиника по детски болести и детска кардиология

Документи:

  • доц. д-р Вл. Пилософ
Професор по кардиология - код 03.01.47

АД „Професор” – МБАЛ – НКБ ЕАД

Обявено в ДВ бр. 85 от 01.11.2011 г. (дата на качване в сайта 01.11.2011 г.)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Кардиология – код: 03.01.47
Кандидати: доц. д-р Нина Гочева
Първично звено: Клиника по кардиология към МБАЛ „НКБ” – ЕАД

Научно жури:

Председател:
1. доц. д-р Елина Трендафилова, дм – Началник Клиника по интензивна терапия, КК, МБАЛ – НКБ – ЕАД

Членове:
2. чл. кор. проф. Мила Власковска,дмн, Катедра по фармакология, МФ,МУ – София
3. проф. Николай Пенков, дмн, Изпълнителен директор на СБАЛ по кардиология, БКИ, Варна
4. проф. Димитър Раев, дмн, Началник на клиника по кардиология и интензивно лечение, Медицински институт- МВР, София
5. проф. Хросто Цеков, дмн, МУ-Варна
6. проф. Сабина Захариева, дмн, Ръководителн  на  клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ-София
7. доц. д-р Тошо Балабански,дм, Началник на Отделение по електрофизиология, МБАЛ-НКБ – София

Резервни членове:
8. доц. д-р Жанета Георгиева, дм, външен резервен член, Директор на МБАЛ „ Света Марина” – МУ- Варна
9. доц. д-р Чавдар Шалганов, дм, вътрешен резервен член, Началник на отделение – А, Клиника по кардиология, МБАЛ-НКБ- София

Рецензенти:
1. чл. кор. проф. д-р Мила Власковска, – избрана единодушно
2. проф. д-р Николай Пенков, – избран единодушно
3. проф. д-р Димитър Раев- избран  единодушно

Дата на конкурса:
19.03.2012 г. 13:00 часа, Клиника по кардиология, МБАЛ – НКБ ЕАД
Документи:

  • доц. д-р Нина Гочева
Професор по сърдечно-съдова хирургия - код: 03.01.49

АД “Професор” МБАЛ  ”НКБ” –  ЕАД

Обявено в ДВ бр.85 от 01.11.2011 г. (публикувано в сайта 01.11.2011)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Сърдечно-съдова хирургия  – код: 03.01.49
Кандидати: д-р Людмил Георгиев Бояджиев, д.м.н.
Първично звено: Отделение по сърдечна хирургия към МБАЛ „НКБ” – ЕАД

Научно жури:
Председател:
1. Доц. Марио Станкев, Началник клиника по съдова хирургия и ангиология, МБАЛ ”НКБ” ЕАД

Членове:
2. Проф. Генчо Начев, д.м.н., Изпълнителен директор СБАЛССЗ – „Света Екатерина” ЕАД;
3. Проф. Йовчо Топалов, д.м.н, Клиника по хирургия, МБАЛ, централна клинична база, София, МИ – МВР;
4. Проф. д-р Васил Анастасов, д.м. – Ръководител на Катедра сърдечно-съдова хирургия, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, Пловдив;
5. Проф. Тодор Захариев, д.м.н., Началник клиника по съдова хирургия и ангиология, СБАЛССЗ „Света Екатерина”  ЕАД
6. Проф. Цветана Кътова, Началник отделение по неинвазивна, функционална и образна диагностика”, МБАЛ „НКБ”  ЕАД;
7. Доц. Веселин Петров, Лекар в клиника по съдова хирургия и ангиология  МБАЛ ”НКБ”  ЕАД;

Резервни членове:

  • доц. Георги Георгиев (външен),  доц. Ива Паскалева (вътрешен)

Рецензенти:
1. Проф. Генчо Начев д.м.н., Изпълнителен директор СБАЛССЗ – „Света Екатерина”  ЕАД;
2. Проф. Васил Анастасов, д.м. – Ръководтел на Катедра сърдечно-съдова хирургия, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, Пловдив;
3. Проф. Йовчо Топалов, д.м.н, Клиника по хирургия, МБАЛ, централна клинична база, София, МИ – МВР

Дата на конкурса:
25.04.2012 г. – 14.00 ч., учебна зала ет.2, МБАЛ  „НКБ”  ЕАД,  гр. София

Документи:

  • д-р Людмил Бояджиев
Професор по клинична лаборатория - код 03.01.12

АД “Професор” МБАЛ  ”НКБ” –  ЕАД

Обявено в ДВ бр.85 от 01.11.2011 г. (публикувано в сайта 01.11.2011)

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1 Медицина
Научна специалност: Клинична лаборатория  – код: 03.01.12
Кандидати: доц. Ива Димитрова Паскалева
Първично звено: Лаборатории към МБАЛ „НКБ” – ЕАД

Научно жури:

Председател:

1. проф. д-р Цветана Кътова, дмн, началник отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика, МБАЛ-НКБ ЕАД

Членове:

2. проф. д-р Камен Цачев; дмн; ръководител Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МФ, МУ-София,
3. проф. д-р Добрин Свинаров; дмн, Централна лаборатория по терапевтичен и лекарствен мониторинг и клинична фармакология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД, МФ, МУ-София
4. доц. д-р Лиляна Ламбрева; дм, консултант към Клинична лаборатория и клинична имунология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД,
5. проф. д-р Иво Кременски; дмн, национален консултант по медицинска генетика
6. проф. д-р Марин Пенев, дмн, консултант в УМБАЛ “Иван Рилски”, МУ-София
7. доц. д-р Владимир Пилософ, дм, изпълнителен директор на МБАЛ-НКБ ЕАД

Резервни членове: проф. д-р Стоян Данев; дмн (външен), доц. д-р Маргарита Цонзарова, дм (вътрешен)

Рецензенти:

1. проф. д-р Камен Цачев; дмн; ръководител Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МФ, МУ-София,
2. проф. д-р Добрин Свинаров; дмн, Централна лаборатория по терапевтичен и лекарствен мониторинг и клинична фармакология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД, МФ, МУ-София
3. доц. д-р Лиляна Ламбрева; дм, консултант към Клинична лаборатория и клинична имунология, УМБАЛ “Александровска” ЕАД

Дата на конкурса:
21.03.2012 г. – 14.00 ч., учебна зала ет.2, МБАЛ НКБ ЕАД

Документи:

  • Доц. д-р Ива Паскалева