Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор” на д-р Камелия Захариева Генова – 30.06.2015 г.

Публична защита за присъждане на научна и образователна степен „доктор” на д-р Камелия Захариева Генова – 30.06.2015 г.

Академични длъжности: Доктор

Срок: 30.06.2015