Най-добрите млади лекари на България

кампания млад медик 2015В. „Стандарт“ очаква вашите предложения за най-добрите млади лекари на България.

Тримата първенци ще получат едногодишни стипендии в размер на 400 лв. месечно. Инициативата е част от кампанията „Млад медик“ на в. „Стандарт„, която се провежда заедно с Министерство на здравеопазването, Българския лекарски съюз и Дарик радио. Целта е да намерим решения за проблемите на младите лекари до 40 години в страната и да ги задържим у нас.

Изборът на тримата медици, които ще получат стипендиите ще стане през септември по ясни критерии в две части, разработени съвместно с БЛС и Гражданска инициатива „Млади лекари за ново здравеопазване“.

  1. Първите са професионални. Сред тях са публикации, в които кандидатът участва в авторския колектив, както и такива в списание с импакт фактор, изнесени лекции или представяния на научни медицински форуми, получени награди, препоръки от хабилитирани лица.
  2. Втората част включва социални критерии като семейно положение, група инвалидност, форма на специализация – платена, държавна поръчка, чрез спонсорство. Конкретните параметри може да видите в електронната ни агенция Стандартнюз – www.standartnews.com. Всеки четвъртък на страниците на вестника, както и в интернет ще може да видите представянето на всеки един от младите лекари, които сте номинирали.

Освен това ще очакваме и номинациите ви за най-успешните болнични мениджъри, които са дали възможност на младите лекари да се развиват. Основните критерии за тяхната оценка ще са липса на обвързващи договори за специализация, брой лекари под 40 години, назначени на трудов договор, както и специализанти, внедрени високоспециализирани дейности за последните пет години и други.

Всички предложения за млади лекари и мениджъри може да пращате на електрон адрес: mladlekar@gmail.com.

Крайният срок е 15 август. Очакваме ги!

Копирано от standartnews.com