Програма на курсове за СДО и ИС за лекари и специалисти по здравни грижи към Отделение по педиатрия за 2020 г.

„Основни принципи на апаратната вентилация при новородени и деца“ – двудневен курс за лекари

ЛЕКТОРИ: проф. Слънчева, д-р Симов, д-р Печилков

ПРОГРАМА:

  • Основи на апаратната вентилация
  • Особености на апаратната вентилация при заболявания на дихателната система при деца.
  • Особености на апаратната вентилация при кардиологично болни деца.

ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • цена: 60 лв. /ден
  • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева
  • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4 – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
  • Фактура за платен курс