Програма на курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на ОКР-Банкя 2020 г.

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2020 г. на Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация – Банкя

ОСНОВИ И МЕТОДИКА НА КАРДИОРЕХАБИЛИТАЦИЯТА

Курсът е насочен към лекари с интерес в сферата на първичната и вторичната кардиопрофилактика и възстановяване на пациенти със сърдечносъдови заболявания.

Ръководител: д-р Александър Алексиев

Технически секретар: д-р Верджиния Зелямова

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 3 дни

Брой участници: 3-5 души

Програма на курса

  • История на кардиорехабилитацията в България
  • Физиология и патофизиология на физическа активност с кратка анатомия на СС-система и нозология на заболяванията, подлежащи на КР
  • Функционално диагностични методи за оценка на рисковия профил и рехабилитационен потенциал на пациента
  • Методики за двигателна активност и медикаментозна терапия
  • Първична и вторична профилактика при ССЗ
  • Методика за оценка на постигнатия резултат

ЗА ЗАПИСВАНЕ

  • цена: 60 лв. /ден
  • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева
  • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4 – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
  • Фактура за платен курс