Програма на курсове за СДО и ИС за лекари към Клиника по кардиохирургия за 2020 г.

ТЕМИ:

  • Байпас на коронарната артерия извън помпата (off pump coronary artery bypass ОРСАВ)
  • Хирургично лечение на предсърдно мъждене (surgical treatment of atrial fibrillation – STAF)
  • Ендоскопски харвестинг на v.s.m.
  • Хирургично лечение при заболяване на сърдечните клапи – протезиране и пластична корекция.
  • Аортна хирургия 

Курсовете ще се провеждат при сформиране на група  от 3-5 човека или с предварителна уговорка за по-малък брой участници.

  • цена: 60 лв. /ден
  • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева
  • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4 – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
  • Фактура за платен курс