Документи за записване на лекари за обучение

Документи за записване

  • Заявка по образец;

ОБРАЗЕЦ-4  – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация
ОБРАЗЕЦ-5 – попълва се от специализанти, които искат да карат обучителен модул като част от програмата за придобиване на специалност.

  • Допълнително споразумение от базата на специализанта;
  • Копие от книжката за специализация

За допълнителна информация: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева