Немски екип оперира сложни сърдечни малформации в НКБ

SHRIRAM, KANEVAНационалната кардиологична болница (НКБ) продължава практиката за обмен на опит с водещи имена в областта на кардиологията и кардиохирургията. Днес приключи работата на двама европейски специалисти, които работиха с екипите на Клиниките по детска кардиология и детска сърдечна хирургия и демонстрираха редица новости в лечението на вродените сърдечни малформации при деца.

За първи път в България беше извършена балонна валвулопластика на аортна клапа и стентиране на коарктация на аортата при новородено с критична вродена сърдечна малформация и затваряне на междукамерен дефект с нов тип устройство от екип професор Шрирам, проф. Кънева и д-р Димитров. Също за първи път у нас успешно беше направено протезиране на клапата на единствен изход на обща сърдечна камера на 9 годишен пациент от професор Бенинк и д-р  Стоян Лазаров.

Проф. Герардус Бенинк е началник на Детската сърдечна хирургия в Кьолн, детски сърдечен хирург, а проф. Шрирам е детски кардиолог, интервенционалист.

Двамата утвърдени специалисти от Университетския сърдечен център в Кьолн, Германия обменят опит с нашите детски кардиолози вече десета година. При сегашното им посещение освен извършването на интервенции и операции, заедно с българските си колеги,  професор Анна Кънева (НКБ) и д-р Любомир Димитров (НКБ), професор Шрирам ще участва в VIII Национален конгрес по интервенционална кардиология, който ще се проведе от 9 до 12 ноември 2017 г., в Пловдив.

Двамата български лекари ще докладват по темите стентиране на коарктация на аортата и на артериален канал при новородени с критична кардиология. Професор Шрирам ще изложи новости на стентиране при новородени с тетралогия на Фало. Тази диагноза стана широко популярна от нашумелия български сериал “Откраднат живот”.